top of page
  • Rockfield NS

Seachtain na nÓg

Is Óg Eagraíocht í Chumann na bhFiann atá ag freastal ar óige na hÉireann le breis is caoga bliain anuas le deis a chur ar fáil dóibh an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht spreagúil. Déantar seo tríd Óg Chlubanna seachtainiúla a reáchtáil ar fud na tíre, mar aon le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta.

Ba mhaith liom thú a chur ar an eolas faoi imeacht atá á n-eagrú againn ar líne darbh ainm ‘Seachtain na nÓg’. Tá seo dírithe ar an aoisghrúpa 10-13 agus beidh sé ar siúl ar an 25-27/05/2021 (féach póstaer thíos). Tá meascán d’imeachtaí idir Cheardlanna Bhácála, Damhsa, Obair Láimhe agus Oragámaí, chomh maith le Tráth na gCeist le duaiseanna éagsúla á dtabhairt amach gach lá. Is féidir gach eolas a fháil má leanann tú an nasc ag www.cnb.ie

Bheinn fíor bhuíoch dá bhféadfá an t-eolas a scaipeadh ar thuismitheoirí na bpáistí i Rang a 4-6. Má tá aon cheist ag Múinteoir nó Tuismitheoir faoin imeacht seo, ní gá ach teagmháil a dhéanamh liom ag an seoladh thíos.

Cumann na bhFiann is an Irish Language Youth Organisation who have been providing opportunities to young people for over 50 years to use their Irish in a fun environment. This is done through running weekly Youth Clubs all over the country, along with various regional and nationwide events.

I would like to let you know about an online event we are organising called ‘Seachtain na nÓg’. This event is geared at the 10-13 age group and will take place on the 25-27/05/2021 (see poster below). Various activities will take place including Dance, Baking, Arts & Crafts and Origami Workshops, as well as a Quiz with prizes being given out each day. You can get further information about the event by following the link at www.cnb.iebottom of page